Satul – analiză fezabilitate

Home » Portofoliu » Satul – analiză fezabilitate

Satul reprezintă un spațiu ce oferă un aspect natural datorită apartenenței la mediul rural, ceea ce ne-a făcut să mergem pe această direcție, astfel încât să se păstreze caracterul zonei.

studiu de însorire

S-a efectuat un studiu de însorire pentru a determina gradul de lumină și de umbră pentru anumite spații din grădină. 

 

◉ Acest studiu are un rol important în alegerea locului favorabil pentru speciile de flori, legume sau vegetație arborescentă sau arboricolă.

 

◉ Cu ajutorul studiului putem vedea unde se potrivesc mai bine elementele pe teren și să alegem cele mai frumoase specii.

climatul

Terenul este așezat la o altitudine relativ apropiată față de cele mai înalte dealuri din zona, astfel că nu va fi umbrit de acestea în nici un moment din an.

 

◉ Schema prezentată definește parcursul soarelui față de parcela studiată.

 

◉ Pe teren nu se afla arbori înalți sau perdele forestiere care să umbrească zone importante

studiu de vânt

Terenul este expus preponderent la vânturile reci din nord ce coboară în vale dinspre munți.

 

◉ Aceste vânturi corespund cu perioadele cheie, în care fie plantăm anumite culturi (primăvara), fie ne dorim prelungirea sezonului de coacere (toamna).


◉ Se recomandă crearea unor bariere de vânt pe partea nordică doar în zonele vulnerabile: grădina de legume, locuri de relaxare, intrările în casă.

solul

Solul este în general argilos însă este variabil pe suprafața terenului în conținut de materie organică și tipul de argilă.

 

◉ Materialele parentale sunt provenite din argile iar orizontul fertil este de 15-25 cm.


◉ Probele cu o culoare închisă ne indică o fertilitate a solului bună, la fel și textura. În stare naturală, conținutul de humus unui sol brun este de circa 2 – 3 %, iar după cultivare coboară sub 1 – 1.5%.

vegetația existentă

Pe terenul aferent proiectului „Satul”, întâlnim o diversitate mare de pomi fructiferi maturi organizați în livezi: peri, meri, pruni, nuci.

 

◉ Dintre arborii nativi întâlnim: salcie, plop, arin, salcâm.

 

◉ Întâlnim pe câteva zone plate desișuri de muri sălbatici la bazele pomilor fructiferi.

riscuri

Pe suprafața spațiului sunt zone mlăștinoase unde umezeala persistă: risc pentru fundația construcțiilor, a beciurilor, a drumurilor sau a zonelor agricole

 

◉ Acces imposibil în perioadele ploioase atât pentru mașinile cu tonaj mare pentru materiale construcții cât și pentru automobile personale.


◉ Pământ nepotrivit pentru construcții