Studiu de sol

Home » Servicii » Analiză fezabilitate » Studiu de sol

Se constată o influență deosebit de importantă a cadrului natural care condiționează amenajarea grădinilor. Astfel, studiul de sol este unul dintre cele mai necesare studii de luat în calcul. Factorii fizici, biologici și chiar și cei culturali (depinzând de regiunea geografică și aspectele legate de tradiții, obiceiuri) influențează geneza și morfologia solului. 

 

O trăsătură definitorie a proiectării actuale este reprezentată de amploarea interesului asupra naturalului. Aceasta implică topografia și solul, conștientizând formele sale, reacționând eficient asupra lor și adaptându-le nevoilor de proiectare. Înainte de orice proiectare și trasare, trebuie discutate aceste aspecte. În scopul realizării studiului, pe lângă analizarea vizuală a aspectului solului, se vor lua și probe de sol

 

Ulterior, se va realiza o analiză a riscurilor legate de acest aspect și se vor determina succint soluțiile posibile de ameliorare, exprimând armonios rezultatul influenței asupra solului în cadrul unei forme potrivite de redare referitoare la design. 

Factorii biologici includ creșterea, moartea și descompunerea vegetației, dar și a microorganismelor și alte animale care trăiesc deasupra sau în interiorul solului. 

 

Desigur, proprietățile solului sunt legate și de utilizarea anterioară a terenului. În funcție de localizarea sit-ului, dar și de utilizările ulterioare, se vor face lucrări de ameliorare atunci când situația o va impune.

maini umbland in sol

Studiul ne va reda aspecte referitoare la:

Dacă nu se vor lua în considerare aceste lucruri, întreaga structură proiectată va fi compromisă. Solurile variază deosebit de mult prin textură, permeabilitate, fertilitate, influențând în mod direct creșterea și dezvoltarea plantelor. Astfel, un sol bun va favoriza sănătatea plantelor și va reduce din impactul dăunătorilor și bolilor. 

Eroziunea, o problemă tot mai des întâlnită este determinată de foarte mulți factori, dar apare în principal prin decopertarea terenului de vegetație sau prin construirea diferitelor șantiere. Astfel că într-o grădină se pot găsi la distanțe mici, cel puțin 2 tipuri de sol, iar pierderile de sol vegetal trebuie remediate. 

 

Solurile cu drenaj foarte rapid, sunt de obicei, cele cu un conținut ridicat de nisip și pietriș, iar cele cu un drenaj deficitar sunt cele care conțin mai multă argilă. Hardpan-ul influențează prin impermeabilitatea sa. În urma studiului (acestuia, dar și a altora relevante subiectului), se concluzionează nevoia de drenaj, irigații sau de alte lucrări de ameliorare. 

 

Orice modificare se va face prin utilizarea rațională a formei și structurii solului. În același timp, vom interveni cât mai puțin asupra lucrurilor naturale pentru a nu afecta ecosistemul.

baraj de pamant despartitor intre doua terenuri
pamant crapat
plante mici iesind din pamant
pamant roscat