Piese scrise

Memoriul scris face referire la toată documentația scrisă, pe baza analizei și proiectării peisagere. Începând de la analiza de fezabilitate, ce conține toate detaliile necesare de pornire a proiectului, până la detalierea structurilor și altor elemente adăugate.

 

Studiile efectuate se vor nota și în memoriul de predare pentru a servi drept premisă rezultatului final. Prin gestiunea apei, se vor trage concluzii referitoare la modalitățile în care ea poate fi captată și folosită pe un termen cât mai lung, pentru a beneficia cât mai mult de avantajele sale.

 

Elementele minerale de pe sit sunt importante de luat în studiu deoarece majoritatea devin accente pe verticală sau determină un efect contrastant în grădină. De asemenea, vegetația va fi și ea dispusă într-un tabel de referință, iar în capitolul de funcționalități ale plantelor oferit la predare se vor specifica și motivele introducerii acestora.

Piesele scrise

Prima parte de la care plecăm în conceperea planurilor, este analiza sociologică. Aici se interpretează rezultatele în urma chestionarului și se trag niște concluzii referitoare la nevoile beneficiarilor.

 

Tot aici se remarcă diferențierea între nevoi și dorințe, pentru a fi siguri că primele vor fi îndeplinite nevoile. Se va ține cont de structurile existente și posibilitățile de dezvoltare, în concordanță cu ideea finală a clientului.

 

Având acest document la-ndemână, deciziile ulterioare vor fi mult mai ușor de luat, așa că vă sfătuim să fiți cât mai siguri și deschiși în redactarea chestionarului pentru ca rezultatele finale să fie o interpretare corectă a viselor dumneavoastră! 

 

Totodată, acestea se pot schimba constant, pe decursul convorbirilor cu specialiștii în domeniu, însă odată ce sunt trasate liniile directoare, personalizarea se va face extrem de facil.

Interpretarea rezultatelor de la studiul climatic efectuat la analiza de fezabilitate trage niște linii clare referitoare la condițiile climatice ale zonei luate în studiu.

 

Astfel, se va ține cont de direcțiile vânturilor dominante pentru încercarea diminuării daunelor provocate de acestea. Se va putea amplasa vegetație înaltă sau se vor discuta alte idei de ameliorare a inconvenientelor cauzate de vânturile puternice.

 

Odată cu realizarea studiului solar, se va urmări păstrarea zonelor însorite acolo unde este nevoie pentru grădină și crearea unor oaze de relaxare umbroase pe timp canicular pentru odihnă.

 

Nivelul precipitațiilor se va studia și se vor determina soluțiile gestionării lor, prin folosirea la grădinile de ploaie sau iazuri de captare sau în cazul în care acestea sunt prea mici, se va impune un sistem de irigat.

Fiecare peisaj are anumite caractere, plusuri, minusuri, forme și trăsături care nu pot fi modificate (relieful muntos, vânturile dominante etc.), precum și alte elemente care pot să fie transformate și amenajate, influențând caracterul peisajului, urmărind ca la final să se obțină o concordanță între trăsăturile fundamentale ale sit-ului și utilizarea acestora.

 

Prin modificarea structurii geografice nu trebuie să se înțeleagă o reconversie bruscă și nefolositoare, ci mai degrabă înțelegerea funcțiunilor și adaptarea lor la situațiile cerute. Spre exemplu, zonele mlăștinoase se pot deseca și ameliora astfel încât să poată să fie folosite într-o îmbrățișare de iazuri, lacuri.

 

Acțiunile noastre trebuie să fie armonioase și echilibrate, proiectând deschiderea de perspective frumoase. Astfel, se va face o repartizare a grădinii printr-o clasificare pe zone. Altitudinea este și ea o componentă ce influențează posibilitatea alegerii de specii. 

 

Se va analiza expunerea terenului, cunoscându-se influențele majore ale unui versant cu expoziții diverse. Fiecare expoziție venind cu beneficiile și minusurile proprii, care trebuie studiate pentru o abordare corectă a proiectării. 

 

Relieful terenului este poate cel mai important aspect din cadrul acestui studiu, determinându-se panta terenului. Deși terenurile plate lasă frâu liber amenajărilor cu posibilitatea adoptării oricărei compoziții, acesta oferă la scară mare un aspect peisager mai puțin variat. Aici intervine necesitatea proiectării elementelor verticale pentru crearea accentelor și a ritmului. Trebuie să se găsească o corelație între elementele dominante și fundalul de bază pentru o ambianță arhitecturală de forme plăcută. Terenurile în pantă, pe de altă parte, chiar dacă abundă de diversitate prin dinamismul pe care îl degajă, impun cunoașterea unor principii de proiectare și abordare diferite, plecând de la problemele alegerii corespunzătoare a acceselor și traseelor până la compoziția de ansamblu. 

 

În funcție de realizarea impresiilor și a efectului dorit, ameliorarea geografică este posibilă prin folosirea structurilor sau a vegetației. Schimbările de pantă oferă posibilități de deschidere a noi perspective, determinând impresia că omul se află într-un punct superior, între cer și pământ. 

 

Modificări ale microreliefului se referă la modelarea terenului în suprafețe plane, cu diferențe de nivel, valonare, crearea unor coline artificiale, terasare sau corectare de pante.

 

Posibilitatea de intervenție cu utilaje este, de asemenea, foarte importantă, deoarece face referire la aspectele legate de implementarea proiectului și totodată, la accesul beneficiarilor pe sit-ul respectiv.  


Studiul de sol face parte tot din acest capitol al studiului geografic, mai multe putând citi în articolul nostru dedicat special acestui subiect.

În funcție de amplasamentul sit-ului luat în studiu, apele se pot gestiona diferit. 

 

În primul rând, se constată sursele de apă ale terenului și se aproximează nivelul pânzei freatice. Aceste lucruri sunt de folos atunci când nu există alte surse de apă, iar construirea unei fântâni ar putea fi o soluție. Desigur, un rol important o are și potabilitatea acesteia care se va verifica la sursele de încredere ale satului/orașului respectiv.

 

Dacă se optează pentru captarea apelor pluviale, se va putea face un calcul ce va reprezenta cantitatea de apă preluată în funcție de suprafața acoperișului construcțiilor. Apa poate fi condusă spre grădini de ploaie sau iazuri de colectare până la folosirea ei ulterioară.

 

Permeabilitatea solului este și ea importantă, deoarece va determina durata pe care o are apa de la căderea sa pe sol, până la infiltrare. Pe un sol argilos, de exemplu, apa se poate aduna chiar în bălți până în momentul încetării precipitațiilor sau chiar și după, și doar un moment de secetă poate duce la dispariția lor. În aceste cazuri, se recomandă drenarea.

În această etapă se vor defini căile de acces folosite în propunere și traseele de-a lungul și în interiorul grădinii pentru facilitarea deplasării și desfășurării în condiții de siguranță a activităților.

 

Materialele vor fi definite pentru a înțelege alegerea făcută, iar noi recomandăm folosirea cât mai multor materiale permeabile pentru a permite apei să pătrundă în sol, dar și de conducere a apei spre anumite puncte de interes cu ajutorul rigolelor.

 

Schemele funcționale din care acestea fac parte, reprezintă un grafic foarte important în proiectare, sugerând nevoile și intențiile de locuire a spațiului.

Pentru o alegere corectă a sortimentului de plante, în urma analizei vegetației existente, se pot definitiva formarea unor ecosisteme. Se va ține cont de acestea și se va încerca pe cât mai mult și bine posibil să se păstreze.

 

Acolo unde lucrurile aduc dezavantaje, în loc să creeze un mediu ambiant plăcut, se va intervenii cu sugestii de înlocuire sau adăugare de plante noi.

 

O analiză făcută sistematic la acest capitol relevă caracterul de fezabilitate a introducerii de noi plante. Studiul făcut vegetației existente ne determină tipul de sol de pe acel teren, exemplul cel mai comun fiind prezența urzicii, Urtica dioica, care determină că solul este unul cu pH acid.

 

Fiecare detaliu de analiză este important în aceste etape inițiale, iar analiza vegetației și a schimbărilor pe care aceasta le face la nivel local, este deosebit de vitală.

La domeniul construcțiilor, se vor detalia necesitățile amplasării acestora. Poziția lor va fi determinată de traseele formate pe teren sau vor determina altele noi cu scopul ca întreaga grădină să devină „locuită”. 

 

Aceste elemente pot fi doar cu efect decorativ, dar în general noi mizăm pe a adăuga mai multe atribute unei structuri. Astfel, o pergolă, pe lângă verticalitatea impunătoare, poate susține viță-de-vie, care toamna, va da și fructe delicioase, abia așteptând să fie savurate.

 

În funcție de complexitatea lor, aceste construcții vor beneficia de fișe tehnice de reprezentare și execuție.

Intimitatea este unul dintre cele mai discutate subiecte ale noastre în momentul în care se dorește amenajarea grădinii.

 

Pentru că scopul final este crearea unei oaze de liniște și bunăstare în sânul familiei, o bună delimitare vizuală de curtea vecinilor este mereu luată în considerare. Astfel, se înlătură discuțiile referitoare la respectarea intimității, atât a vecinilor, cât și a beneficiarilor, iar aceștia se pot bucura de micul lor luminiș în tihnă. Desigur, scopul final nu este o îngrădire și îndepărtare totală de restul oamenilor, sugerându-se mici locuri de unde cele două grădini vor putea să comunice. 

 

Se vor lua în calcul și amplasarea de specii cu habitus opac, decorative pe tot timpul anului, dar și măsurile legate de înălțimea maximă acceptată a vegetației din proximitatea parcelei vecine.

 

Totodată, un sistem de gard ne va determina o securitate în plus datorită faptului că denotă siguranță, prin îngrădirea adăpostului.

Înainte de intrarea efectivă în povestirea și analizarea propunerii efectuate, se va expune un centralizator al elementelor. Scopul acestuia este de a reda pe scurt componența grădinii și pentru a putea vizualiza raportul elementelor minerale față de întreaga suprafață. 

 

Mizăm pe funcționalitate întotdeauna, însă niciodată estetica nu lipsește din proiecte. Ea vine ca o completare, ca o aprobare a frumuseții structurale. 

 

Așadar, o vizualizare a elementelor este deosebit de importantă la început pentru a putea vedea dacă se simte nevoia de a adăuga și scoate anumite lucruri, în această etapă sugerându-se ambianța planului general.

 

Raporturile trebuie să fie echilibrate și să răspundă nevoilor și dorințelor exprimate.

Lista cu materialul săditor este una dintre etapele/listele absolut obligatorii din cadrul unui proiect de peisagistică. Odată cu întocmirea planului de plantare (după acceptul variantei final prezentate), se va genera și o listă cu cantitățile plantelor. Aceasta va fi structurată pe anumite categorii, într-o ordine cât mai firească și facilă citirii acesteia.

 

La întocmirea acestei liste se va ține cont de denumirea științifică corectă și mai puțin de denumirile populare deoarece acestea pot să difere dintr-o regiune a țării la alta.

 

Alături de această listă și de documentele oferite prin accesul pe platforma ce conține fișele fiecărei plante, se vor putea lua decizii legate de momentul cumpărării și plantării vegetației. Totodată, se vor definitiva pașii legați de mentenanța ce trebuie oferită acestora.

Convingerile noastre legate la funcționalitatea și design-ul ales sunt deosebit de diferite față de cele ale altor firme de proiectare peisageră, în cea mai mare parte a comparațiilor efectuate. 

 

Faptul că pentru noi o plantă nu este doar frumoasă sau doar oferă nutrienți solului spune destul de multe. Atunci când alegem să amplasăm o plantă în soluția noastră, ne uităm la toate caracterele și necesitățile sale, însă nu în ultimul rând, alegem să acordăm atenție și habitatului pe care îl crează cu plantele ce îi sunt companion.

 

Toate aceste elemente sunt în strânsă legătură și vor determina anumite condiții de mediu (pentru faună, floră sau chiar și pentru oameni), iar alegerea lor este deosebit de importantă.