Particularități ecologice și biodiversitate

Home » Servicii » Analiză fezabilitate » Particularități ecologice și biodiversitate

Cunoașterea variabilității potențiale a biodiversității este destul de dificil de realizat datorită multitudinii de forme. Particularitățile ecologice se referă la acele componente care influențează într-un anumit fel și alte lucruri. Cu alte cuvinte, factorii ecologici sunt alcătuiți din totalitatea elementelor informaționale, materiale și energetice dintr-un biotop care acționează asupra organismelor vii.

nematode

Care sunt principalii factori?

Factorii abiotici furnizează elemente și nutrienți necesari creșterii, fiind incluse aici componentele climatice și pedologice ale ecosistemului. 

 

Factorii biotici sunt reprezentați de influențele asupra mediului de viață datorită altor organisme(interspecifici – efectul de grup, interspecifici- apărare, răspândire).

 

Ecosistemul își definește starea de sănătate depinzând de starea organismelor prezente în acesta, fiind denumite bio-indicatori.

 

Algele, un grup asemănător plantelor, folosesc energia solară pentru a-și asigura hrana. Majoritatea cresc în apă, dulce sau sărată, dar se pot întâlni și pe sol, arbori sau animale. Rolul major al acestora este că participă la simbioză (de exemplu, în combinație cu fungii, formează lichenii). Fiind sensibile la condițiile de mediu, algele sunt primii indicatori care răspund modificărilor climatice. Diatomeele, atunci când dispar dintr-un loc, pot indica modificări ale compoziției în fosfor. Totodată, prezența algelor, dar în acest caz, înflorirea lor, poate duce la reducerea oxigenului din apă ce determină moartea peștilor și a plantelor acvatice. Acest efect se produce și din cauza acoperirii apei, astfel că lumina nu mai pătrunde și se împiedică desfășurarea fotosintezei.

 

Amfibienii, animale care trăiesc în medii umede, se caracterizează prin faptul că pielea este lipsită de păr, iar prin aceasta poate circula apa. O altă însușire caracteristică este aceea că aproape toți amfibienii trăiesc prima parte a vieții în apă, iar apoi sunt prezenți pe uscat. Datorită acestor particularități, amfibienii prezintă o sensibilitate crescută la înrăutățirea condițiilor de mediu. Din această cauză, în ultimii 50 de ani, s-a constatat un declin al populațiilor de amfibieni din cauze naturale, dar și artificiale. Astfel că, se remarcă prezența multor specii cu deformații. 

 

Lichenii, după cum am enunțat mai sus, sunt rezultați în urma unei simbioze. Sursă de hrană a anumitor insecte, melci, dar și a renului, lipsa lichenilor sunt principalii indicatori ai unei poluări atmosferice. Deși sunt foarte rezistenți la factorii de mediu, ei sunt distruși în urma ploilor acide (din cauza arderii cărbunelui) și a aerului cu substanțe chimice prezente în componența sa. 

 

Alte organisme indicatoare ale stării mediului sunt specii de protozoare și nematode din sol. Nivelul de dezvoltare și organizare internă în special, al acestor specii au un rol esențial în monitorizarea stării de sănătate a mediului. 

 

Așadar, cunoașterea, identificarea și interpretarea acestor factori ne vor determina un studiu clar despre caracterizarea sit-ului luat în studiu.

vizuina bursuc
Auricularia mesenterica - ciuperca saprofita
oi pe pasune