Studiu geografic

Home » Servicii » Analiză fezabilitate » Studiu geografic

Fiecare peisaj are anumite caractere, plusuri, minusuri, forme și trăsături care nu pot fi modificate (relieful muntos, vânturile dominante etc.), precum și alte elemente care pot să fie transformate și amenajate, influențând caracterul peisajului, urmărind ca la final să se obțină o concordanță între trăsăturile fundamentale ale sit-ului și utilizarea acestora.

harta lumii in acuarela

Ce trebuie considerat?

Prin modificarea structurii geografice nu trebuie să se înțeleagă o reconversie bruscă și nefolositoare, ci mai degrabă înțelegerea funcțiunilor și adaptarea lor la situațiile cerute. Spre exemplu, zonele mlăștinoase se pot deseca și ameliora astfel încât să poată să fie folosite într-o îmbrățișare de iazuri, lacuri.

 

Acțiunile noastre trebuie să fie armonioase și echilibrate, proiectând deschiderea de perspective frumoase. Astfel, se va face o repartizare a grădinii printr-o clasificare pe zone. Altitudinea este și ea o componentă ce influențează posibilitatea alegerii de specii. 

 

Se va analiza expunerea terenului, cunoscându-se influențele majore ale unui versant cu expoziții diverse. Fiecare expoziție venind cu beneficiile și minusurile proprii, care trebuie studiate pentru o abordare corectă a proiectării. 

 

Relieful terenului este poate cel mai important aspect din cadrul acestui studiu, determinându-se panta terenului. Deși terenurile plate lasă frâu liber amenajărilor cu posibilitatea adoptării oricărei compoziții, acesta oferă la scară mare un aspect peisager mai puțin variat. Aici intervine necesitatea proiectării elementelor verticale pentru crearea accentelor și a ritmului. Trebuie să se găsească o corelație între elementele dominante și fundalul de bază pentru o ambianță arhitecturală de forme plăcută. Terenurile în pantă, pe de altă parte, chiar dacă abundă de diversitate prin dinamismul pe care îl degajă, impun cunoașterea unor principii de proiectare și abordare diferite, plecând de la problemele alegerii corespunzătoare a acceselor și traseelor până la compoziția de ansamblu. 

 

În funcție de realizarea impresiilor și a efectului dorit, ameliorarea geografică este posibilă prin folosirea structurilor sau a vegetației. Schimbările de pantă oferă posibilități de deschidere a noi perspective, determinând impresia că omul se află într-un punct superior, între cer și pământ. 

 

Modificări ale microreliefului se referă la modelarea terenului în suprafețe plane, cu diferențe de nivel, valonare, crearea unor coline artificiale, terasare sau corectare de pante.

 

Posibilitatea de intervenție cu utilaje este, de asemenea, foarte importantă, deoarece face referire la aspectele legate de implementarea proiectului și totodată, la accesul beneficiarilor pe sit-ul respectiv.  

 

Studiul de sol face parte tot din acest capitol al studiului geografic, mai multe putând citi în articolul nostru dedicat special acestui subiect.

teren agricol
teren agricol dimineata cu ceata
teren agricol vazut de sus