Poamme – analiză de fezabilitate

Home » Portofoliu » Poamme – analiză de fezabilitate

Poamme este un proiect cu inițiativă, care ne-a purtat imaginația dincolo de limite și ne-a permis să vizualizăm ideile pe care le avem pentru el, pe care o să le transpunem în realitate.

studiu de însorire

Terenul are o orientare generoasă sudică.

 

◉ Orientarea sudică vine cu anumite avantaje deoarece beneficiem însorire în profunzimea suprafeței.

 

◉ Plantele sunt alese în funcție de zona de rezistență, de condițiile favorabile de viață și de gradul de lumină și căldură existent pe suprafața terenului.

studiu climatic

Terenul este situat în zona de rezistență la frig (Hardiness zone) Zona 7a (-17,8 ° C până la -15 ° C).

 

◉ Primul îngheț apare la începutul lunii octombrie, iar ultimul îngheț are loc la începutul lunii aprilie.

 

◉ Plantele introduse au fost selectate în funcție de adaptarea acestora la zona de rezistență la îngheț în care terenul se situează, pentru a evita pierderile de material săditor.

studiu de vânt

Terenul este expus preponderent la vânturile nordice. 

 

◉ Aceste vânturi, deși sunt importante ca durată, nu au o intensitate și o viteză îngrijorătoare. 

 

◉ Aceste vânturi corespund cu perioadele cheie, în care fie plantăm anumite culturi (primăvara), fie ne dorim prelungirea sezonului de coacere (toamna).

solul

Solul este preponderent argilos si pe a locuri cu conținut important de argilă și mâl.

 

◉ Conținutul important de argilă l-am găsit mai ales în zonele mai înalte.

 

◉ Conținut important de mâl și nisip au fost găsite în probele 2 și 3 în zonele mai joase din apropierea apei.

vegetația existentă

În funcție de tipul de sol și condițiile pedologice, întâlnim specii de salcâm, salcie, porumbe, măceș.

 

◉ Pe teren au fost introduse mai multe soiuri de arbori în ultimii ani (măr, prun, păr) care dau rezultate mulțumitoare.

 

◉ O  caracteristică ecologică importanta este reprezentată de prezența zonelor umede cu o vegetație tipică de zăvoi.

riscuri

Un prim risc este reprezentat de accesul cu mașina pe teren necesită lucrări de remodelare a pământului.

 

◉ Al doilea risc este potențialul de inundații, deși vecinii nu s-au confruntat până acum cu astfel de probleme.