Lăcrămioara – analiză fezabilitate

Home » Portofoliu » Lăcrămioara – analiză fezabilitate

studiu de însorire

◉ Studiul de însorire ajută la stabilirea zonelor de plantație potrivite pentru plantele floricole și grădina de legume.

 

◉ Odată efectuat acest studiu, ne ajută să stabilim zonele și pentru celelalte elemente din teren și restul vegetației.

climat

Locuința beneficiază de o orientare generoasă sudică. Orientarea sudică vine cu anumite avantaje deoarece beneficiem însorire în profunzimea suprafeței. 

 

◉ Construcția are un singur etaj și nu pare să pună probleme de umbrire a zonelor adiacente sud.

 

◉ Putem constata în urma simulării solare din timpul verii, că atât zona nordică cât și zona sudica a terenului beneficiază de o însorire bună.

studiu de vânt

Terenul este expus la vânturile din N-V șii S-E în special în lunile reci.


◉ Se recomandă introducerea unei bariere de vânt vegetale sau artificiale mai ales pe latura sudică și cea nordică.

solul

 Solul este preponderent nisipos de culoare gălbuie cu un conținut foarte redus de materie organică.

 

◉ O mare parte din suprafața terenului a fost decopertată de primul strat fertil de sol.

 

◉ Lucrările de construcție a afectat negativ calitatea solului prin compactare, amestecarea orizonturilor și înlăturarea micro și macro biologiei native. Plantele sunt un indicator bun al calității solului în acest caz.

vegetație existentă

Plantele ce cresc în prezent pe teren reprezintă vegetația pionieră ierboasă ce reface structura și calitatea solului.

 

◉ A fost însămânțat trifoi pentru sporirea calității solului și acoperirea acestuia.

 

◉ Pe teren nu există alte tipuri de vegetație matura lemnoasă.

riscuri

Un prim risc existent este calitatea scăzută a solului și spațiul cultivabil redus.

 

◉ Al doilea risc este reprezentat de vânturi puternice în perioada rece și probleme de intimitate.


◉ Al treilea risc îl reprezintă accesul la anexa de depozitare, care este greoi datorită diferenței de nivel.